Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w celach marketingowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sun&Snow Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: powiadomienia@sunandsnow.pl lub numeru telefonu: 48 22 450 26 00.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Pani/Panu treści marketingowych, informacji handlowych zawierających informację o nowych inwestycjach podmiotów z Grupy Sun&Snow oraz podmiotów współpracujących z Sun&Snow Real Estate Sp. z o.o.. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: o W zakresie działań marketingowych – wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie mieć personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj.), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Pani/Pana danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.